הצגות מחזות זמר

משיח עכשיו!
04/12/2017 - 05/12/2017
צבא השמיים
06/12/2017 - 08/12/2017
טראסק!
09/12/2017 - 10/12/2017