הצגות תיאטרון גשר

במנהרה הצגת תיאטרון
26/09/2017 - 20/10/2017
קיץ במריאנבד הצגת תיאטרון
28/09/2017 - 17/10/2017
רוח התיאטרון הצגת תיאטרון
06/10/2017
הרצל אמר! הצגת תיאטרון
12/10/2017 - 14/10/2017