הצגות אודיטוריום אניס

פולישוק הצגת תיאטרון
27/09/2017 - 08/10/2017
ההצגה חייבת להיגמר הצגת תיאטרון
06/10/2017 - 18/11/2017
אויב הציבור
28/10/2017